publicerad: 2021  
dödsbädd döds­bädden döds­bäddar
döds|­bädd·en
substantiv
[döt`s-]
säng där en döende ligger
(vid någons) dödsbädd
han satt dag och natt vid sin mors döds­bädd
ofta mer el. mindre bildligt
han om­vände sig på döds­bädden
belagt sedan ca 1800