publicerad: 2021  
dödsryckningar plural
döds|­ryck·ning·ar
substantiv
[döt`s-]
häftiga kropps­rörelser omedelbart före döds­ögonblicket
äv. bildligt tecken på att sista fasen av en verksamhet in­letts
butiken ligger i döds­ryckningarna
belagt sedan 1873