publicerad: 2021  
efterbehandla efterbehandlade efterbehandlat
verb
ef`terbehandla
behandla i kompletterande eller av­slutande syfte särsk. i medicinska och tekniska samman­hang
efterbehandla någon/något (med något)
efterbehandla någon (med något)
efterbehandla något (med något)
patienten behövde efter­behandlas; ytan efter­behandlades med poler­medel
belagt sedan 1911
efterbehandlaefterbehandlande, efterbehandling