publicerad: 2021  
efterbeställning efter­beställningen efter­beställningar
efter|­be·ställ·ning·en
substantiv
ef`terbeställning
kompletterande beställning
efterbeställning (av något)
hon sparade alla negativ för kommande efter­beställningar
äv. konkret
efter­beställningen ligger på bordet
belagt sedan 1889