publicerad: 2021  
ej
adverb
ej´
formellt ut­om i vissa ut­tryck inte ut­tryck för förnekande el. upp­hävande av resten av inne­hållet i (del av) satsen
ej god­känd; beträd ej gräs­mattan!; du ska göra det antingen du vill eller ej!
spec. i en fast fras
på skylten stod det "O­behöriga äga ej till­träde"
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska eighi, äi, till e- 'all­tid' och det nekande suffixet -gi; jfr ur­sprung till aldrig
Ej för de starka i världen men de svaga,
ej för krigare men bönder som har plöjt
sin jordlott utan att klaga,
spelar en gud på flöjt.
Det är en grekisk saga ... Hjalmar Gullberg, introduktionen till den lyriska sviten Förklädd Gud, ton­satt av Lars-Erik Larsson 1940