publicerad: 2021  
eklekticism eklekticismen
eklekt·ic·ism·en
substantiv
eklekticis´m
ibland något ned­sättande det att välja ut och försöka förena idéer från olika håll i fråga om riktning, metod, system eller dylikt, särsk. in­om vetenskap el. konst
många av 1900-talets konstriktningar präglas av eklekticism
belagt sedan 1797; se ur­sprung till eklektisk