publicerad: 2021  
ekolod eko­lodet, plural eko­lod, bestämd plural eko­loden
eko|­lod·et
substantiv
e`kolod
apparat som mäter av­stånd (sär­skilt vatten­djup) med hjälp av åter­studs av ljud
ekolodsdiagram; ekolodssignal
man kan an­vända eko­lodet för att lokalisera fiskstim
belagt sedan 1923