publicerad: 2021  
ekonomisk ekonomiskt ekonomiska
eko·nom·isk
adjektiv
[-nå´m-]
1 som har att göra med ekonomi
företagsekonomisk; nationalekonomisk; privatekonomisk
ekonomiska fram­steg; ekonomisk trygghet; ha ekonomiska bekymmer; europeiskt ekonomiskt sam­arbete; en hög ekonomisk aktivitet; en åtstramande ekonomisk politik; vara ekonomiskt oberoende (adverbial)
spec. som har att göra med vetenskapen om ekonomi
en ekonomisk översikts­kurs
belagt sedan 1719
2 som har sinne för ekonomi
efter­som hon är mycket ekonomisk kan hon spara flera tusen kronor i månaden
äv. för­del­aktig med hän­syn till ekonomin
värmeekonomisk
en praktisk och ekonomisk små­bil
äv. bildligt
hon löpte ekonomiskt i kurvorna (adverbial)
belagt sedan 1779