publicerad: 2021  
ekvipotentiallinje ekvipotential­linjen ekvipotential­linjer
ekvi·pot·enti·al|­linj·en
substantiv
ekvipotentia`llinje
linje eller kurva som binder samman alla punkter med samma potential om t.ex. höjd­kurvor på en karta
belagt sedan 1955; till ekvi-, potential och linje