publicerad: 2021  
eldsäker eldsäkert eldsäkra
eld|­säker
adjektiv
el`dsäker
ofta i fack­språk som inte fattar eld
en eld­säker an­läggning; isolerings­materialet var helt eld­säkert
belagt sedan 1858