publicerad: 2021  
elektrokardiografi elektro­kardiografin
EKG
elektro|­kardio·grafin
substantiv
elek`trokardiografi
registrering av elektriska ström­variationer vid hjärtats verksamhet
rytm­rubbningarna mättes med elektro­kardiografi
belagt sedan ca 1925