publicerad: 2021  
elevunderlag elev­underlaget, plural elev­underlag, bestämd plural elev­underlagen
elev|­under·lag·et
substantiv
ele`vunderlag
det an­tal elever som finns särsk. i sam­band med planläggning för till­delning av resurser
elev­underlaget var för litet för att klassen skulle kunna delas; det vikande elev­underlaget hotade skolans fram­tid
belagt sedan 1958