publicerad: 2021  
emblem emblemet, plural emblem, bestämd plural emblemen
em·blem·et
substantiv
emble´m [em-] el. [am-]
bild eller tecken som ut­gör symbol för till­hörighet, sam­hörighet, makt eller värdighet i form av märke, insignier m.m.; ofta i heraldiska samman­hang
fredsemblem
rese­byråns emblem; jackan bar ett på­sytt ankare som emblem; läkarnas emblem med ormen som slingrar sig kring en stav
äv. om ord-bildkomposition med gåt­full (moralisk) inne­börd
belagt sedan 1809; via franska, lat. av grek. em´blema 'in­lagt arbete; ornament'