publicerad: 2021  
emellanåt
e·mell·an|­åt
adverb
emell`anåt
vid relativt sparsamt (och oregelbundet) åter­kommande till­fällen
emellan­åt jobbar han natt; emellan­åt bjuder föreningen in före­läsare; hon skrattar emellan­åt när hon berättar om händelsen
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska i mällan at; till (e)mellan och åt