publicerad: 2021  
emendation emendationen emendationer
e·mend·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
ändring (av en text) till större överens­stämmelse med vad man förmodar vara urtexten särsk. vid studium och ut­givning av äldre text el. hand­skrift
emendation (av något)
belagt sedan 1796; till emendera