publicerad: 2021  
emoji emojin, plural emojis el. emojier
substantiv
[emåj´i]
symbol som an­vänds i elektronisk text ofta i form av mindre ikon; för att förmedla känsla och dylikt
JFR smiley
hon av­slutade sitt sms med en emoji i form av ett hjärta
belagt sedan 2010