publicerad: 2021  
empiri empirin
em·pirin
substantiv
empiri´
sär­skilt filosofi (kunskap grundad på) erfarenhet
äv. all­männare
en kvalitativ studie baserad på empiri i form av enkätsvar; empirin visade att teorierna inte höll
belagt sedan 1810; av grek. empeiri´a 'erfarenhet'