publicerad: 2021  
enarmad enarmat enarmade
en|­arm·ad
adjektiv
e`narmad
som har (endast) en arm om person
äv. bildligt om före­mål
en en­armad häv­stång; en en­armad kran
en­armad bandit se bandit
belagt sedan 1906