publicerad: 2021  
endossera endosserade endosserat
verb
[aŋdose´ra]
ålderdomligt över­låta (en värde­handling) genom att skriva sitt eget eller endossentens namn på bak­sidan
någon endosserar något
belagt sedan 1739; av franska endosser med samma betydelse, eg. 'skriva på ryggen', till dos 'rygg'; jfr ur­sprung till 1dorsal!!
endosseraendosserande, endossering, endossement, endossemang