publicerad: 2021  
enligt
en·ligt
preposition
en`ligt
i överens­stämmelse med ett krav, en önskan, en upp­fattning eller dylikt
enligt en tidigare överens­kommelse över­sänder vi här­med varorna; enligt egen ut­sago var han hemma hela kvällen; enligt min mening är ljudet för högt
äv. all­männare, sär­skilt vid åter­givande av ut­saga eller dylikt, som man inte nöd­vändigtvis själv står för
enligt vad TT in­hämtat var rånaren beväpnad; enligt läro­boken är vi inne i en klimat­förändring
enligt någons förmenande se förmenande
enligt upp­drag se uppdrag
belagt sedan 1746; urspr. neutrumform av fornsvenska enliker 'ensam; sär­skild'