publicerad: 2021  
ensak ingen böjning, utrum
en|­sak
substantiv
e`nsak
privat an­gelägenhet som inte an­går någon annan
hon tyckte att det var hennes en­sak vem hon gick ut med på kvällarna
vara den resandes en­sak vara veder­börandes privata an­gelägenhetatt an­vända cykel­hjälm är i många länder den resandes en­sak
belagt sedan 1278 (förläningsbrev utfärdat av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska ensak; till 1en!! och sak