publicerad: 2021  
entonig en­tonigt en­toniga
en|­ton·ig
adjektiv
e`ntonig
som ljuder utan variation i ton­höjd och där­med verkar tröttande; särsk. om röst
SYN. monoton JFR enformig
belagt sedan 1804