publicerad: 2021  
epos eposet, plural epos, bestämd plural eposen
ep·os·et
substantiv
e´pos
längre berättande (hjälte)dikt på regel­bundet vers­mått ur­sprungligen från antiken
ett epos (om någon/något/sats)
ett epos (om någon)
ett epos (om något)
ett epos (om sats)
Iliaden och Odysséen, världs­litteraturens mest berömda epos
ofta om längre, berättande litterärt verk i all­mänhet
Tolstojs "Krig och fred" är ett mäktigt epos
belagt sedan 1810; av grek. ep´os 'ord; berättelse'