publicerad: 2021  
erfaren erfaret erfarna
er·far·en
adjektiv
[e`r-] el. `r-]
som har lång­varigt ut­övande av någon verksamhet bak­om sig vanligen på något spec. om­råde
JFR 1van, 1vis
erfaren (i något)
en erfaren möbel­snickare; en erfaren lärare
äv. som upp­levt mycket
en mogen, erfaren kvinna
belagt sedan 1729; av tyska erfahren med samma betydelse; till erfara