publicerad: 2021  
erlägga erlade erlagt, presens erlägger
verb
[e`r-] el. `r-]
formellt lämna ifrån sig visst värde eller dylikt i ut­byte mot något el. som straff eller dylikt
JFR betala
någon erlägger något (för något)
han fick erlägga en av­gift på 100 kronor; juniorer erlägger halv medlemsavgift
belagt sedan 1623; av lågtyska erleggen, tyska erlegen med samma betydelse; jfr ur­sprung till lägga
erläggaerläggande, erläggning