publicerad: 2021  
errata plural
substantiv
erra`ta
misstag särsk. om mindre fel i akademisk av­handling
erratalista
respondenten delade ut en förteckning över errata i av­handlingen
belagt sedan 1881; av lat. erra´ta med samma betydelse, plur. av erra´tum '(ett) miss­tag'