publicerad: 2021  
eskalation eskalationen
e·skal·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
upptrappning särsk. av militära åt­gärder
eskalation (av något) (till något)
belagt sedan 1965; av engelska escalation med samma betydelse, besläktat med escalator 'rull­trappa'; besläktat med 1skala!!