publicerad: 2021  
eskatologi eskatologin
eskato·login
substantiv
[-gi´]
före­ställningar om livets slut och ev. till­ståndet efter döden; i olika religioner
skillnaderna mellan antik och kristen eskatologi
belagt sedan 1824; till grek. es´khatos 'det yttersta' och log´os 'teori; (en) lära'