publicerad: 2021  
essä essän essäer
även
essay essayn essayer
essä·er, essay·er
substantiv
[esä´]
konstnärligt och personligt ut­formad upp­sats eller artikel ofta över något filosofiskt, historiskt el. estetiskt ämne
essäistik; essäsamling
en essä (om någon/något/att+verb/sats)
en essä (om någon)
en essä (om något)
en essä (om sats)
en essä (om att+verb)
Montaignes essäer; Frans G. Bengtsons berömda essäer
belagt sedan 1886; av franska essai med samma betydelse; av lat. exag´ium 'prov; försök'