publicerad: 2021  
estetik estetiken estetiker
est·et·ik·en
substantiv
esteti´k
läran om skönhet och konst
förhållandet mellan etik och estetik
äv. om viss teknik eller dylikt för upp­nående av (konstnärlig) skönhet
den episka teaterns estetik; introducera en ny estetik
belagt sedan 1781; ur grek. ai´sthesis 'förnimmelse; upp­fattning'; jfr ur­sprung till anestesi
Mot­ståndets estetik. Svensk titel på roman av Peter Weiss (1975–78)