publicerad: 2021  
etan etanet
et·an·et
substantiv
eta´n
en färg- och luktlös gas som till­sammans med metan in­går i natur­gas
belagt sedan 1907; till eter och -an, ändelse som an­ger till­hörighet till paraffinerna