publicerad: 2021  
etik etiken
et·ik·en
substantiv
eti´k
läran om (god) moral
affärsetik; forskningsetik; läkaretik; yrkesetik
den kristna etiken; partiet har profilerat sig på frågor kring etik och moral
belagt sedan 1762; till grek. ethikos´ 'som har att göra med sederna', till eth´os 'bruk, sed'