publicerad: 2021  
etikett etiketten etiketter
et·ik·ett·en
substantiv
[-ket´]
1 lapp (som sätts fast på vara) som an­ger en varas namn, inne­håll m.m.
adressetikett; vinetikett
burkarna försågs med nya etiketter
ibland bildligt om term el. beteckning ibland något ironiskt
forskarna vill gärna sätta etiketter på all­ting
belagt sedan 1779; av franska étiquette med samma betydelse, till fornfranska estiquer 'sticka; sätta fast'; besläktat med 2sticka 1 och engelska ticket 'biljett'
2 knappast plur. regler för upp­trädande vid (finare) um­gänge
etikettsbrott; hovetikett
lära sig vett och etikett; hålla strängt på etiketten
belagt sedan 1733; urspr. 'hovetikett', dvs. en lista med gällande konvenansregler