publicerad: 2021  
etikettera etiketterade etiketterat
verb
etikette´ra [-k-]
förse med etikett
etikettera något
insekterna låg klassificerade och etiketterade i sina lådor
ofta bildligt ge (viss) benämning
en typ av tv-produktion som senare kom att etiketteras som drama­dokumentär
belagt sedan 1819
etiketteraetiketterande, etikettering