publicerad: 2021  
evolutionistisk evolutionistiskt evolutionistiska
e·vol·ut·ion·ist·isk
adjektiv
[-∫onis´t-]
som grundar sig på evolutionism
evolutionistiska syn­sätt kan fördjupa förståelsen av den mänskliga naturen
belagt sedan 1890