publicerad: 2021  
1exteriör exteriören exteriörer
ex·teri·ör·en
substantiv
exteriö´r
det yttre av en byggnad el. liknande an­läggning; särsk. med ton­vikt på arkitektur, dekor och dylikt
exteriören (av något)
det medel­tida tornets exteriör får inte ändras; kyrkans exteriör är välbevarad
äv. om bild­framställning av detta
exteriörer av stads­huset säljs som vy­kort
äv. om ut­seende hos personer och djur ibland skämtsamt
ha en snygg exteriör; hundens exteriör
belagt sedan 1764; av franska extérieur med samma betydelse; till lat. exter´ior 'yttre'; jfr ur­sprung till interiör
2exteriör exteriört exteriöra
ex·teri·ör
adjektiv
exteriö´r
som har att göra med exteriören av en byggnad eller dylikt
en varsam exteriör renovering; byggnaden är intressant både exteriört och interiört (adverbial)
belagt sedan 1810; se ur­sprung till 1exteriör!!