publicerad: 2021  
extern externt externa
ex·tern
adjektiv
[-tä´rn]
som sker eller hör hemma utan­för en viss enhet
MOTSATS 1intern
en extern konsult; extern granskning; extern revision; externa bedömare; projektet har extern finansiering, dvs. finansiering utan­för institutionens ordinarie budget
belagt sedan 1837; av lat. exter´nus 'yttre; ut­värtes'; jfr ur­sprung till 1exteriör!!, 1intern!!