publicerad: 2021  
fa ingen böjning
substantiv
med främre a som i "katt"
den fjärde tonen i en durskala t.ex. "f" i C-dur­skalan
belagt sedan 1645; till den första stavelsen i ordet fam´uli, vilket in­gick i en lat. hymn som an­vändes vid memorering av ton­skalan; jfr ur­sprung till do