publicerad: 2021  
fackbok fackboken fackböcker
fack|­bok·en
substantiv
fack`bok
bok som huvud­sakligen inne­håller fakta om ett visst ämnesområde i mots. till bl.a. debatt­böcker och skön­litterära böcker
belagt sedan 1965