publicerad: 2021  
facktidskrift fack­tidskriften fack­tidskrifter
fack|­tid·skrift·en
substantiv
fack`tidskrift
tid­skrift med specialiserat inne­håll som vanligen inte är helt till­gängligt för icke-specialister
belagt sedan 1890