publicerad: 2021  
farsarv fars­arvet, plural fars­arv, bestämd plural fars­arven
eller
fadersarv faders­arvet, plural faders­arv, bestämd plural faders­arven
fars|­arv·et, faders|­arv·et
substantiv
fa`rsarv el. fa`dersarv
arv från eller efter ens far
hon gjorde snabbt slut på sitt fars­arv; hans näsa är ett fars­arv
belagt sedan 1736