publicerad: 2021  
fager fagert fagra
fagr·are
adjektiv
fa´ger
något hög­tidligt som har ett till­talande ut­seende ibland om natur och dylikt men nu­mera sällan om person
fager (att+verb)
den fagra bohus­länska skär­gården; mor­mor var en fager jänta när hon var ung
äv. an­genäm för hörsel­sinnet
fager sång
spec. om yttrande till­dragande men bedräglig
fagra ord; fagra löften
fager under ögonen se öga
belagt sedan 1000-talet (runsten, Hov, Östergötland (Jansson, 1962)); runform fahran (ack.), fornsvenska fagher; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'gynnsam; behaglig'