publicerad: 2021  
falla på föll fallit, presens faller
fall·er på
verb
falla på´
komma att in­träffa
något faller på
när skymningen faller på
när andan faller på se anda
belagt sedan 1685