publicerad: 2021  
fallskärmsavtal fallskärms­avtalet, plural fallskärms­avtal, bestämd plural fallskärms­avtalen
fall·skärms|­av·tal·et
substantiv
fall`skärmsavtal
vanligen ned­sättande (arbets­rättsligt) av­tal som ska garantera arbets­tagare viss ekonomisk trygghet vid upp­sägning eller dylikt; i fråga om avgångs­vederlag (t.ex. avtals­pension el. pensions­försäkring), ofta (mycket) för­månligt, särsk. till person i över­ordnad ställning
ett fallskärmsavtal (mellan några)
ett fallskärmsavtal (med någon/något)
ett fallskärmsavtal (med någon)
ett fallskärmsavtal (med något)
ett fallskärms­avtal som kostar kommunen flera miljoner kronor; gardera sig med fallskärms­avtal; fri­kostiga, guld­kantade fallskärms­avtal
belagt sedan 1986