publicerad: 2021  
fantastisk fantastiskt fantastiska
fant·ast·isk
adjektiv
fantas´tisk
som har egenskaper långt ut­över det normala
fantastisk (för någon) (att+verb)
en fantastisk ut­sikt; resan till Bali var en fantastisk upp­levelse; mål­vakten gjorde en helt fantastisk räddning; den klassiska reklam­sloganen "Sverige är fantastiskt"; hon var fantastiskt bra (adverbial)
spec. mycket stor
en apparat till den fantastiska kostnaden av 1 miljon
spec. äv. sär­skilt i fack­språk som handlar om ting utan­för den normala verkligheten
den fantastiska romanen, en genre dit bl.a. "Gullivers resor" räknas
belagt sedan 1635; av grek. phantastikos´, till phantaz´ein 'göra synlig'; jfr ur­sprung till fantasi