publicerad: 2021  
farbroderlig far­broderligt far­broderliga
far|­broder·lig
adjektiv
far`broderlig
väl­villigt beskyddande ibland på ett lätt ned­låtande sätt
farbroderlig (mot någon)
han fick en far­broderlig klapp på axeln av chefen
belagt sedan 1831