publicerad: 2021  
fattning fattningen fattningar
fatt·ning·en
substantiv
fatt`ning
1 knappast plur. behärskning av sinnes­rörelser
(med) fattning (ur) fattningen
bevara fattningen; tappa fattningen; åter­få fattningen; han tog neder­laget med fattning; hon återfick snabbt fattningen; hon blev all­deles bragt ur fattningen av deras kritik
belagt sedan 1801; till fatta
2 (typ av) grepp
det är olika fattning vid forehands- och back­hands­slag
äv. konkret
belagt sedan 1764
3 (språklig) ut­formning
JFR version
(i) (adj) fattning
i sin första fattning är dramat snarast ett läs­drama
belagt sedan 1894
4 inramning
(i adj) fattning
odlade pärlor i gammal­dags fattning
belagt sedan 1772