publicerad: 2021  
ferie ferien ferier
feri·en
substantiv
fe´rie
ofta plur. längre period av ledighet särsk. från skolundervisning, för lärare el. elever
JFR 3lov
feriejobb; sommarferier
() ferier
(på/under) ferierna
() ferierna
(under) ferierna
långa ferier; ha ferier; barnen är på landet på ferier; skolan hålls stängd under ferierna
belagt sedan 1620; av lat. fe´riæ, plur., 'ferier; högtids­dagar'; besläktat med fest, fira 1