publicerad: 2021  
figuråkning figur­åkningen
fig·ur|­åk·ning·en
substantiv
figu`råkning
konst­åkning som går ut på att bilda vissa figurer t.ex. åttor; förr mest på skrid­sko, nu­mera äv. t.ex. på rull­skridsko och vid konst­cykling
figuråkning (av någon)
belagt sedan 1858