publicerad: 2021  
filterbubbla filterbubblan filterbubblor
substantiv
fil`terbubbla
(förment) typ av an­passad sfär som skapas kring persons (och dess kontakters) internet­användande som gör att sök­resultat, nyheter, reklam och annat internet­innehåll an­passas till tidigare sök- och surf­vanor, respektive vad ens nät­kontakter söker, delar och gillar
nät­jättarnas algoritmer fångar oss i filter­bubblor
belagt sedan 2011